Terapia widzenia

Terapia widzenia to metoda mająca na celu uzyskanie prawidłowego funkcjonowania układu wzrokowego. Polega na systematycznym wykonywaniu ćwiczeń w gabinecie specjalistycznym oraz w domu. Dobór ćwiczeń i częstotliwość ich wykonywania są indywidualnie dobierane w oparciu o wyniki badania wzroku, diagnozę i zalecenia specjalisty.

W naszym gabinecie terapii widzenia zajmujemy się pacjentami, u których nie można poprawić funkcji wzrokowych za pomocą korekcji okularowej, korekcji soczewkami kontaktowymi czy operacją. Terapia widzenia jest przeznaczona zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych, u których zdiagnozowano np.:

zeza (stan przed i po operacji)

niedowidzenie,

zaburzenia konwergencji,

zaburzenia akomodacji,

zaburzenia widzenia obuocznego,

zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Terapia widzenia szczególnie ważna jest u dzieci w wieku do 10tego-12tego roku życia. Niewykryte odpowiednio wcześnie zaburzenia układu wzrokowego mogą utrwalić się na zawsze.

Dlatego warto reagować na każdy objaw, który możemy zauważyć u naszych Pacjentów, np. na:

zez, czyli stałe albo okresowe uciekanie oka

mrużenie i pocieranie oczu np. w reakcji na światło słoneczne, częste mruganie w ogóle

nadmierne przybliżanie się do przedmiotów (np. podczas oglądania telewizji, czynności wykonywanych z bliska)

niechęć do czytania, męczliwość występująca przy czytaniu, bóle głowy

trudności ze skupieniem uwagi

podwójne widzenie.

Dzięki treningowi wzroku możemy poprawić m.in.:

działanie akomodacji

ostrość widzenia i fiksację w niedowidzeniu

sprawność motoryczną oczu i konwergencję

widzenie obuoczne (w zezach i niedowidzeniu)

sprawność i zakresy wergencji

percepcję wzrokową

koordynację oko-ręka

W naszej praktyce terapeutycznej łączymy wiedzę z zakresu ortoptyki, optometrii, pedagogiki, fizjoterapii, integracji sensorycznej (Sensomotoryczna Terapia Widzenia – STW©).

Współpracujemy także z gabinetami okulistycznymi, neurologicznymi, optometrycznymi i fizjoterapeutycznymi SI, pedagogami, tyflopedagogami. Prowadzimy terapię przygotowującą do operacji zeza jak i terapię po zabiegu zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.

Ćwiczenia odbywają się w naszym punkcie w Rotmance, w gabinecie wyposażonym w specjalistyczny sprzęt, pomoce optyczne oraz pomoce pedagogiczne, w częstotliwości dopasowanej do potrzeb i możliwości Pacjenta:

raz w tygodniu

dwa razy w tygodniu

kilka dni z rzędu

w serii 12 spotkań po 30, 45 lub 60 minut.

Metody terapii i jej częstotliwość są dobierane indywidualnie. Oprócz ćwiczeń gabinetowych opracowujemy ćwiczenia i wytyczne do pracy domowej. Edukujemy Rodziców/Opiekunów w zakresie postępowania i prawidłowej higieny pracy układu wzrokowego.

Kontakt:
583824942
515793654
rotmanka@optal.pl
Rotmanka, al. Piłsudskiego 1A lok.2

Nasz zespół

Anna Aniszewska-Sworczuk
ortoptystka Nr 1023293
Anita Rutkowska
optometrysta NO23203 / ortoptystka Nr 5818051
Patryk Sworczuk
optometrysta NO10108
Poprzedni
Następny