Badanie wzroku

Badanie okulistyczne

Badanie okulistyczne to przede wszystkim diagnozowanie oraz leczenie chorób związanych z oczami. Okulista może również dobrać korekcję okularową i dopasować soczewki kontaktowe.

Podstawowe badanie okulistyczne to: stwierdzenie rodzaju wady wzroku, pomiar ostrości widzenia, ocena dna oka, mierzenie ciśnienia śródgałkowego.

Jeżeli po wykonaniu badań podstawowych lekarz stwierdza nieprawidłowości wykonuje/zaleca badania dodatkowe.

Badanie optometryczne

Badanie optometryczne to przede wszystkim bardzo dokładne badanie refrakcji, czyli ustalenie wartości korekcyjnych oraz dobranie i przepisanie odpowiednich okularów, soczewek kontaktowych jak i innych pomocy optycznych.

Podczas badania optometrysta przeprowadza także dokładny wywiad z Pacjentem. Styl życia, choroby przewlekłe, przebyte zabiegi chirurgiczne, rodzaj wykonywanej pracy, sposób spędzania wolnego czasu wpływają na stan wzroku. Bóle głowy, kłopoty z utrzymaniem uwagi a nawet brzydkie pismo i słaba koordynacja oko-ręka mogą wynikać z nieprawidłowości widzenia.

Optometrysta na podstawie przeprowadzonych testów ocenia stan układu wzrokowego, dobiera odpowiednią korekcję a jeśli to potrzebne zaleca dodatkowe badania okulistyczne lub terapię widzenia.

Badania specjalistyczne

Badanie dna oka – wykazuje, w jakiej kondycji są oczy, ale też wiele mówi o ogólnym zdrowiu organizmu. 

Wykrycie zmian na dnie oka pozwala monitorować rozwój takich chorób jak cukrzyca, miażdżyca czy nadciśnienie. 

Okulista przygląda się wewnętrznym strukturom oka w celu zbadania soczewek, siatkówki lub dokładnego określenia wady wzroku. Czasem konieczne jest podanie kropli rozszerzających źrenicę.

Badanie ciśnienia oka (tonometria) – badanie przeprowadzane w celu zdiagnozowania, kontroli efektów leczenia oraz zapobieganiu uszkodzenia nerwu wzrokowego na skutek postępowania jaskry. 

Badanie pola widzenia – polega na ustaleniu jak dużą część obrazu widzi pacjent, kiedy oko jest nieruchome. Wykonuje się je przede wszystkim w celu diagnostyki jaskry. Na badanie pola widzenia kieruje się też osoby obciążone chorobami neurologicznymi lub nadciśnieniem tętniczym.
Badanie OCT – badanie obrazowe oka czyli optyczna koherentna tomografia dna oka umożliwia: monitorowanie zmian jaskrowych (kondycja tarczy nerwu wzrokowego), wykrycia zmian w budowie siatkówki a zwłaszcza plamki żółtej (np. AMD). Przed badaniem czasem konieczne jest zastosowanie specjalnych kropli rozszerzających źrenicę.

Topografia rogówki to badanie kształtu rogówki, polegające na odtworzeniu barwnej mapy krzywizn rogówki oka, mające na celu ustalenie diagnozy i oceny nieprawidłowości rogówki. Jest niezbędnym badaniem w procesie dopasowywania twardych soczewek kontaktowych korygujących wady wzroku towarzyszące stożkowi rogówki.

Badanie i ocena widzenia dzieci

Optometrysta przeprowadza szereg testów, w celu ustalenia stanu układu wzrokowego dziecka tj. widzenia przestrzennego, ruchów oczu, widzenia barwnego, stanu akomodacji i wielu innych. Na podstawie wyników dobiera korekcję okularową i/lub zaleca terapię widzenia, i/lub kieruje na dodatkowe badania specjalistyczne. Rodzice po przeprowadzonym badaniu otrzymują opis z rozpoznaniem problemu wzrokowego i zaleceniami.
Masz pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji!